Intercontinental resort

Địa chỉ: Bãi Bắc, Bán Đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Hạng sao: 
5 sao  | Số phòng: 197 phòng | Số tầng:  | Diện tích:       | Vị trí: Bãi Bắc Sơn Trà | Hoạt động từ: 06/2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *